Створено на кафедрі фізичного виховання НаУКМА 28.09.2006 р.

sport@ukma.kiev.ua

НАУКОВА РОБОТА

Публікації
викладачів кафедри фізичного виховання


2015


Ребро Д.Я., Лахманюк Т.В.  Екотуризм як одна з підвалин розвитку туризму в Україні // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 1.  Київ. 2015. С. 245 - 246.

Спічек Я.О., Гордієнко Л.В., Збанацький С.В. Чи потребує сучасне студентство «Туристичних ініціатив» від своїх університетів (на прикладі НаУКМА)  // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 1. Київ. 2015. С. 247 - 248.

Коржов Н.М., Моргун З.П.  Використання сучасних та новітніх технологій для підвищення оздоровчого потенціалу людини // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 2. Київ. 2015. С. 71-73.

Копилов О.М., Довгань Н.Ю. Психолого-педагогічна готовність студентів до фізичного самовдосконалення / Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Миколаїв. 2015. Т. 7, випуск 38. С. 143-154.

Копилов О.М., Мясоєдінков К.О., Яценко О.В. Методичні рекомендації до практичних занять (Фізичне виховання). Київ. 2015. (26 сторінок).2014


Жуков В. А., Котченко Ю. В., Усачев Ю. А. Программирование занятий аэробной направленности в физическом воспитании студентов // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково – методичної конференції . - Київ. 2014. -С. 70-73.

Жуков В. О., Пунда С. П. ,  Усачов Ю. О. Фітнес  - програми  силової спрямованості // Фізичне виховання. Фітнес: навч. посібник / В. Б. Зінченко., Ю. О. Усачов., В. В. Білецька та ін.- К.: НАУ, 2014.- С. 120-137.

Жуков В. О.,  Усачов Ю. О.,  Хіміч І. Ю. Комбіновані фітнес – програми. // Фізичне виховання. Фітнес: навч. посібник / В. Б. Зінченко., Ю. О. Усачов., В. В. Білецька та ін.- К.: НАУ, 2014.- С. 120-137.

Копилов О.М., Довгань Н.Ю., Биковська Л.В., Короп М.Ю. Психокорекція фізичної підготовленості студентів економічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім.. В.О. Сухомлинського. Миколаїв. 2014. С. 79-284.


Хрипко О.І. В.В., Лахманюк Т.В.  Фактори Фізична підготовленість-шлях до здорового способу життя// Матеріали V Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». Одеса. 2014. С. 4-5.

Стрій Є.О., Козубей П.С. Йога як важливий інноваційний метод фізичного виховання для студентів.  // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2014. С. 117-118.

Спічек Я.О., Гордієнко Л.В.  Формування духовності молоді. // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2014. С. 371-372.

Демченко І.В.., Максименко В.В. Здоровий спосіб життя як передумова ефективної професійної діяльності майбутнього фахівця // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2014. С. 32-34.

Петренко О.І., Моргун З.П. Витоки української спортивної термінології. // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2014. С. 105-106.

Спічек Я.О., Гордієнко Л.В.  Проблеми заохочення людей з особливими потребами до загально-навчального процесу в Україні // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2014. - С. 341-343.


2013


Лобанова В.В., Лахманюк Т.В.  Фактори негативного впливу на стан здоров’я студентів та шляхи їх запобігання. // Тези доповідей ІV Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». Одеса. 2013. С. 22-23.

Беденко Г.І., Воробей Д.О., Сотула А.М. Фізичне виховання та спорт у житті студентів НаУКМА. // Тези доповідей ІV Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». Одеса. 2013. С. 47-48.


Кричильська Н.В., Фесак О.О. Переваги застосування методик дихальної гімнастики (бодіфлекс) для покращення стану здоров’я студентів.  // Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 232-233.


Васильченко В.С., Гордієнко Л.В.  Рекомендовані пульсові режими для спортсменів, розроблені на основі моніторів серцевого ритму. // Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 179-181.


Самокиша О.П., Лахманюк Т.В. Значення сучасних технологій у зміцненні здоров’я.
// Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 264-266.


Козачок А.А., Гордієнко Л.В. Стан розвитку спорту в Україні з погляду студентської молоді. // Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 219-220.


Кремзель Д.А., Максименко В.В. Сучасні технології зміцнення здоров’я людини. // Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 230-231.


Слободян О.Р., Максименко В.В. Сучасні методи лікування вегето-судинної дистонії.
// Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 274-275.


Петренко О.І., Моргун З.П. Використання сучасних технологій на заняттях з фізичного виховання. // Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 249-251.


Самокиша О.П., Лахманюк Т.В. Інструменти мотивації студентів до фізичної культури в повсякденному житті. // Тези доповідей VIII Всеукраїнської студентської  науково-практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». Херсон. 2013. С.


Лобанова В., Лахманюк Т.В. Фізична активність та інформаційна залежність студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. // Тези доповідей VIII Всеукраїнської студентської  науково-практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». Херсон. 2013. С.


Спічек Я.О., Гордієнко Л.В. Медична, фізична, спортивна і професійна реабілітація людей з інвалідністю. // Тези доповідей XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів». Київ. 2013. С. 232-233.

2012


Жуков В.А., Усачев Ю.А. Многовекторные фитнес-программы в физическом воспитании студентов. // Тезисы докладов Международной Олимпийской научной конференции. Баку. 2012. С. 455-458


Жуков В.О., Козубей П.С., Усачов Ю.А. Кондиционная тренировка студентов средствами стренфлекса. // Тези доповідей VII Всеукраїнська наукова-методичної конференція. «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти». Київ. 2012. С. 158-160.

Копилов О., Короп М.  Особливості оптимізації показників фізичного здоров’я студенток в процесі занять волейболом. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді». Івано-Франківськ. 2012. С. 84-91.

Лахманюк Т.В., Моргун З.П., Лазуренко С.І. Основні механізми психофізіологічної адаптації студентів. // Тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». Київ. 2012. С. 306-307.

Жуков В.О., Козубей П.С., Усачов Ю.А. Фізкультурно-оздоровчі технології формування фітнес-культури студентів.  // Тези доповідей IV Міжнародної наукова-методичної конференція. «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму». Запоріжжя. 2012. С. 132-134.

Кравець, В., Збанацький С.В.  Необхідність підвищення туристичної культури молоді шляхом введення лекційних та практичних занять з пішохідного гірського туризму для студентів ВНЗ. // Тези доповідей VІІ Всеукраїнської студентської науково – практичної  конференції «Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму». Донецьк. 2012. С. 144-149.

Худа А., Лахманюк Т.В. Використання елементів національної культури у фізичному вихованні студентів. // Тези доповідей VІІ Всеукраїнської студентської науково – практичної  конференції «Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму». Донецьк. 2012. С. 10-16.

Присташ Ю., Копилов О.М. Роль фізичної культури у розвитку особистості студента.
 // Тези доповідей VІІ Всеукраїнської студентської науково – практичної  конференції «Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму». Донецьк. 2012. С. 3-8.

Данильцова Ю., Моргун З.П.  Можливості використання скандинавської ходьби як засобу фізичного виховання. // Тези доповідей VІІ Всеукраїнської студентської науково – практичної  конференції «Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму». Донецьк. 2012. С. 327-333.

Самокиша О., Лахманюк Т.В. Фізична культура і побут студента, взаємовигідний тандем навчальної дисципліни та індивіда. // Тези доповіді VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Херсон. 2012. С.202-205.


2011

В.О. Жуков, П.С. Козубей, Ю.О. Усачов, В.Б. Зінченко. Використання сучасних фітнес-програм і технологій у фізичному вихованні студентів. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання фізичного виховання, спорту та здоров’я студентської молоді». Бердянськ. 2011 р. - С 103-106.

Лахманюк Т.В., Моргун З.П. Деякі механізми фізіологічного дихання при гіпертонії // Матеріали 11 міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». Київ. 2011. С. 284-285.

Копилов О.М., М’ясоєденков К.О., Черепов О.В. Сучасні проблеми розвитку оздоровчо-рекреаційної культури. //Матеріали наукового часопису національного університету ім. М.П. Драгоманова, серія 15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури, випуск 13». Київ. 2011. С. 411-417.

Драчук М., Козубей П.С. Структура мотиваційних потреб студентів до занять фізичними вправами та спортом. // Тези доповідей V Всеукраїнської студентської науково – практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». Херсон. 2011. С. 181-183.

Обяк О.Д. ,Моргун З.П. Заходи уряду щодо зміцнення здоров’я людини. // Тези доповідей VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 2. Київ, Університет “Україна”, 2011. С. 59-61.

Чернікова Т.С., Моргун З.П. Рухова активність як спосіб цілісного покращення самопочуття. // Тези доповідей VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 2. Київ, Університет “Україна”, 2011. С. 99-101. Євтушенко Ю.А., Гордієнко Л.В. Фізична культура та здоровий спосіб життя студентської молоді. // Тези доповідей VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 2. Київ, Університет “Україна”, 2011. С. 30- 31.

Пастушенко Г.І., Гордієнко Л.В. Розвиток фізичних якостей козаків у Запорозькій січі. // Тези доповідей VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 2. Київ, Університет “Україна”, 2011. С. 65-66.

Коротнюк Ю.І., Максименко Студентські спортивні організації. // Тези доповідей VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 2. Київ,Університет “Україна”, 2011. С. 46-47. 

2010

Жуков В.О., Козубей П.С., Усачов Ю.О. Оптимізація рухового режиму студенток різного соматотипу // Матеріали XIV Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», Київ, 2010.- С. 617.

Жуков В.О., Лахманюк Т.В. Мотиваційні вчинки рухової активності студентів 3-4 років навчання НаУКМА.// Матеріали І Міжнародної електронної наук-практ. конференції. «Педагогічні, психологічні і медико-біологічні проблеми диференціації навантажень у фізичному вихованні та спорті» Одеса, 2010. – С. 30-32. 

Козубей П.С., Швидько О.П. «Застосування засобів фізичного виховання для реабілітації студентів з порушенням зору» Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 1. Тези доповідей VII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених, К. Університет “Україна”, 2010. С. 472-474.

Моргун З.П., Стефанюк О.М. «Настільний теніс як засіб профілактики хвороби очей» Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 1. Тези доповідей VII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених, К. Університет “Україна”, 2010. С. 457-458.

Гордієнко Л.В., Фесак О.О. Можливості нормалізації адаптації студентів засобами рухової активності. //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи». Донецьк. 2010. С. 16-18.

Моргу З.П.., Максименко В.В. Можливості відновлення енергопотенціалу студентами спеціальних медичних груп. //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи». Донецьк. 2010. С. 100-102.

2009

Жуков В.О., Лахманюк Т.В. Динаміка фізичних та розумових навантажень студентів НаУКМА.// Матеріали Ш Всеукр.наук-практ. конференції. Миколаїв, 2009. 

Жуков В.,Усачов Ю.,Бродська І.,Козубей П. Корекція рівня фізичного стану жінок…засобами бодібілдингу.//Матеріали Міжнар. н.-прак. конф. Бердянськ,2009.

Збанацький С.В., Горборуков В.М., Максименко В.В. Використання елементів оздоровчого туризму при проведенні занять у спеціальному навчальному відділенні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фізичне виховання здоров’я студентів”. – Донецьк: ІПШІ “Наука і освіта”. – 2009. – С. 59-60.

Моргун З.П.., Гордієнко Л.В., Лазаренко С.І. «Врахування функціональної асиметрії в навчальному процесі з медичними групами» // В зб.: Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. Х Міжнародна науково-практична конференція. Київ. 2009.

Моргун З.П., Лазуренко С.І., Кучеренко Н.М. “Особливості психомоторних проявів з урахуванням функціональної асиметрії студентів” Вісник національної Академії оборони України. Збірних наукових праць. – К.: НАОУ, 2009. – Вип. 3(11). С. 139-142.

Козубей П.С., Слободян В. Проблеми здоров’я та формування здорового способу життя студентів: медико-педагогічні аспекти. //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон, 2009. – С. 308-311.

Копилов О.М., Жигало Г.Б., Демидова О.В. Педагогічний контроль у процесі футбольного тренування // Науковий вісник МДУ ім.. В.О. Сухомлинського. – 2009. – Вип..24,4 (2). С. 61-64

2008

Козубей П. С., Божук М. М., Усачов Ю. О. Програмування фізкультуро-оздоровчих занять аква-фітнесом з урахуванням пріоритетних мотивів та інтересів студентської молоді // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України / Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Суми, 2008. — С. 55–58.ПРО НАСУкраїна, 04655, м. Київ,

вул. Г. Сковороди, 2, корпус 3,

 кімн. 303

Тел. (044) 425-32-01

sport@ukma.kiev.ua

НАВЧАННЯ

СПОРТ

НАУКА

КОНТАКТИ