Створено на кафедрі фізичного виховання НаУКМА 24.07.2020 р.

sport@ukma.edu.ua

НАУКОВА РОБОТА

Публікації
викладачів кафедри фізичного виховання


2021


Горборуков В. М., Максименко В. В. Cучасні інформаційно–комунікаційні технології в освітньому процесі / В. М. Горборуков, В. В. Максименко // Тези доповіді IV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ, 19 квітня 2021р. [Електронний ресурс]/за заг. ред. О.А. Шинкарук. – К.: НУФВСУ, 2021. – C. 119-120.

Лахманюк Т.В. Самостійна робота студентів із загально-фізичної пдготовки.//Тези доповіді V Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Наука ІІІ тисячоліття: пошуки, проблеми, перспективи розвитку»,  м.  Бердянськ 21-22 квітня 2021 р. С.137-139.

Ярмоленко М. А., Жуков В. О. Використання неформального підходу у фізичному вихованні студентів у закладах вищої освіти / М. А. Ярмоленко, В. О. Жуков // Тези доповіді IV Всеукраїнської електронної науково-практичної конференції з міжнародною участю, Київ, 19 квітня 2021р. [Електронний ресурс]/за заг. ред. О.А. Шинкарук. – К.: НУФВСУ, 2021. – C. 80-82.


Бишивець Н., Шинкарук О., Сергієнко К., Яковенко О., Строганов С., Голованова Н., Гордєєва М., Усиченко В., Ярмоленко М.  Технологія пректування інформаційно-освітнього середовища закладів вищої освіти з фізичної культури і спорту / Бишивець Н., Шинкарук О., Сергієнко К., Яковенко О., Строганов С., Голованова Н., Гордєєва М., Усиченко В., Ярмоленко М.  // Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XI Міжнародної наукової конференції, 19 травня 2021 року [Електронний ресурс]. – К., 2021. –– 287 с., С. 19-21.


Shynkaruk O., Dutchak M., Usychenko V., Lavrenchuk M. Ponomarenko A., Yarmolenko M., Michuda Yu. Organizational principles of development of golf in Ukraine. An overview of strategic planning. Sport Mont 2021. Vol. 19 (2021). № 2, P. 63-68.


Shynkaruk O, Byshevets N, Iakovenko O, Serhiyenko K, Anokhin E, Yukhno Yu., Usychenko V, Yarmolenko M., Stroganov S. Modern approaches to the preparation system of Masters in eSports// Sport Mont 2021. Vol. 19 (2021). № 2, P. 69-74.
2020


Ярмоленко М. А., Жуков В. О. Інноваційні продукти та технології у фітнесі / М. А. Ярмоленко, В. О. Жуков // Тези доповіді III Всеукраїнської електронної конференції з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», присвячена 90-річчю НУФВСУ, м. Київ, 8 квітня 2020 року. С. 96–98.


Ярмоленко М. А., Шапар К. О. Переваги використання двовимірного підходу для аналізу рухів спортсменів з використанням програмного забезпечення Dartfish / М. А. Ярмоленко, К. О. Шапар // Тези доповіді III Всеукраїнської електронної конференції з міжнародною участю «Інноваційні та інформаційні технології у фізичній культурі, спорті, фізичній терапії та ерготерапії», присвячена 90-річчю НУФВСУ, м. Київ, 8 квітня 2020 року. С. 47–49.


Грачова К.В., Лахманюк Т.В. використання засобів фізичної реабілітації при цукровому діабеті // Тези доповідей ХVІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 3. Київ. 2020. С. 30-32.


Гоменюк А.Є., Максименко В.В. Туризм як багатогранне суспільне явище// Тези доповідей ХVІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 3 Київ. 2020. С. 26-27.2019 Ярмоленко М. Психоэмоциональное состояние как фактор эффективности тренировочного процесса футболистов с отклонениями умственного развития / Максим Ярмоленко, Жуков Владимир // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, № 2, 2019, Київ, C. 179-186.

Ярмоленко М. Перспективи організації Всеукраїнських комплексних змагань з неолімпійських видів спорту / Максим Ярмоленко, Кирило Краснянський, Шапар Катерина, Тимощук Марія // Науковий часопис НПУ ім. М. П. Драгоманова, № 6 (114), 2019, Київ, C. 125-129.

Ярмоленко М. А. Особливості підготовки фехтувальників-паралімпійців з наслідками дитячого церебрального паралічу / М. А. Ярмоленко, О. А. Дяченко, К. Ю. Юрко // Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XI Міжнародної наукової конференції, 17 травня 2019 року [Електронний ресурс]. – К., 2019. –– 362 с., С. 204–205.

Ярмоленко М. А. Застосування технічних засобів як фактор підвищення ефективності підготовки спортсменів у стрільбі з лука / М. А. Ярмоленко, А. О. Пархоменко, О. А. Дяченко // Молодь та олімпійський рух: Збірник тез доповідей XI Міжнародної наукової конференції, 17 травня 2019 року [Електронний ресурс]. – К., 2019. –– 362 с., С. 206–207.

Божкова Д.І., Лахманюк Т.В.  Використання засобів фізичної культури у профілактиці та лікуванні сердечних захворювань // Тези доповідей ХVІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2019. С. 18-19. 

Швачка В. Є, Моргун З.П.  Мотивація студентів закладів вищої освіти до позааудиторних занять фізичною культурою// Тези доповідей ХVІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2019. С. 161-162.


 Васюта Д. Ю., Горборуков В.М.  Туризм в Україні: сучасний стан, проблеми та перспективи розвитку// Тези доповідей ХVІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2019..

Сорока А.І., Максименко В.В.  Способи зміцнення здоров’я людини// Тези доповідей ХVІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2019.  С. 134-135

Капустян Ю.О., Максименко В.В.  Туризм як багатогранне суспільне явище// Тези доповідей ХVІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2019. Робота в друку

Недосека Д.С., Козубей П.С.  Використання засобів фізичної культури і спорту у профілактиці і лікуванні колінного суглоба після вивиху наколінника на  фоні  дисплазії// Тези доповідей ХVІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2019. С. 94-96.
2018Кривошеєнко Ю.Д., Козубей П.С.  Використання засобів фізичної культури та спорту при цукровому діабеті І-го типу  // Тези доповідей ХV Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 3. Київ. 2018. С. 50 - 52.

Чумаченко О.Р., Козубей П.С Використання засобів фізичної культури та спорту у профілактиці та лікуванні сколіозу// Тези доповідей ХV Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 3. Київ. 2018. С. 105 - 107.2017 Петрочук Х.В., Максименко В.В.  Сучасні технології зміцнення здоров’я людини  // Тези доповідей ХІV  Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 2.  Київ. 2017. С. 29 - 31.  


Шаровара Є.Л., Гордієнко Л.В. Туризм як невід’ємна складова процесу націотворення // Тези доповідей ХІІ   Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 1.  Київ. 2017. С. 43 - 45
2016Жуков В.О., Лахманюк Т.В. Актуальні проблеми фізичного виховання і спорту в сучасних умовах. Матеріали регіональної науково-практичної конференції. Дніпро. 2016. С. 51 - 54.

Козубей П.С., Збанацький С.В. Соціально-психологічні аспекти фізкультурно-реабілітаційної роботи з інвалідами // Тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю». Київ. 2016. С. 247 - 250.

Моргун З.П., Максименко В.В. Можливості вдосконалення координації рухів та уваги під час гри у настільний теніс // Тези доповідей ХVІ Міжнародної науково-практичної конференції. «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації Конвенції про права осіб з інвалідністю». Київ. 2016. С. 27 - 30.

Олійник М.О., Моргун З.П.  Роль фізичної культури в підтриманні здорового способу життя  // Тези доповідей VІІ Міжнародної електронної  науково-практичної  конференції студентів та молодих вчених. «Актуальні питання фізичної культури». Одеса. 2016. С. 6-8.

Барановська О.А., Горборуков В.М. Розпорядок дня як інструмент зміцнення здоров’я людини // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 2. Київ. 2016. С. 8 - 10.


2015Ребро Д.Я., Лахманюк Т.В.  Екотуризм як одна з підвалин розвитку туризму в Україні // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 1.  Київ. 2015. С. 245 - 246.

Спічек Я.О., Гордієнко Л.В., Збанацький С.В. Чи потребує сучасне студентство «Туристичних ініціатив» від своїх університетів (на прикладі НаУКМА)  // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 1. Київ. 2015. С. 247 - 248.

Коржов Н.М., Моргун З.П.  Використання сучасних та новітніх технологій для підвищення оздоровчого потенціалу людини // Тези доповідей ХІІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Частина 2. Київ. 2015. С. 71-73.

Копилов О.М., Довгань Н.Ю. Психолого-педагогічна готовність студентів до фізичного самовдосконалення / Збірник наукових праць інституту психології ім. Г.С. Костюка НАПН України. – Миколаїв. 2015. Т. 7, випуск 38. С. 143-154.

Копилов О.М., Мясоєдінков К.О., Яценко О.В. Методичні рекомендації до практичних занять (Фізичне виховання). Київ. 2015. (26 сторінок).
2014Жуков В. А., Котченко Ю. В., Усачев Ю. А. Программирование занятий аэробной направленности в физическом воспитании студентов // Тези доповідей ІХ Міжнародної науково – методичної конференції . - Київ. 2014. -С. 70-73.

Жуков В. О., Пунда С. П. ,  Усачов Ю. О. Фітнес  - програми  силової спрямованості // Фізичне виховання. Фітнес: навч. посібник / В. Б. Зінченко., Ю. О. Усачов., В. В. Білецька та ін.- К.: НАУ, 2014.- С. 120-137.

Жуков В. О.,  Усачов Ю. О.,  Хіміч І. Ю. Комбіновані фітнес – програми. // Фізичне виховання. Фітнес: навч. посібник / В. Б. Зінченко., Ю. О. Усачов., В. В. Білецька та ін.- К.: НАУ, 2014.- С. 120-137.

Копилов О.М., Довгань Н.Ю., Биковська Л.В., Короп М.Ю. Психокорекція фізичної підготовленості студентів економічних спеціальностей засобами фізичної культури і спорту // Науковий вісник Миколаївського державного університету ім.. В.О. Сухомлинського. Миколаїв. 2014. С. 79-284.Хрипко О.І. В.В., Лахманюк Т.В.  Фактори Фізична підготовленість-шлях до здорового способу життя// Матеріали V Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». Одеса. 2014. С. 4-5.

Стрій Є.О., Козубей П.С. Йога як важливий інноваційний метод фізичного виховання для студентів.  // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2014. С. 117-118.

Спічек Я.О., Гордієнко Л.В.  Формування духовності молоді. // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2014. С. 371-372.


Демченко І.В.., Максименко В.В. Здоровий спосіб життя як передумова ефективної професійної діяльності майбутнього фахівця // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2014. С. 32-34.

Петренко О.І., Моргун З.П. Витоки української спортивної термінології. // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2014. С. 105-106.

Спічек Я.О., Гордієнко Л.В.  Проблеми заохочення людей з особливими потребами до загально-навчального процесу в Україні // Тези доповідей ХІ Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2014. - С. 341-343.
2013Лобанова В.В., Лахманюк Т.В.  Фактори негативного впливу на стан здоров’я студентів та шляхи їх запобігання. // Тези доповідей ІV Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». Одеса. 2013. С. 22-23.

Беденко Г.І., Воробей Д.О., Сотула А.М. Фізичне виховання та спорт у житті студентів НаУКМА. // Тези доповідей ІV Міжнародної електронної науково-практичної конференції студентів та молодих вчених. «Фізична культура та здоров’я різних груп населення». Одеса. 2013. С. 47-48.


Кричильська Н.В., Фесак О.О. Переваги застосування методик дихальної гімнастики (бодіфлекс) для покращення стану здоров’я студентів.  // Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 232-233.


Васильченко В.С., Гордієнко Л.В.  Рекомендовані пульсові режими для спортсменів, розроблені на основі моніторів серцевого ритму. // Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 179-181.


Самокиша О.П., Лахманюк Т.В. Значення сучасних технологій у зміцненні здоров’я.
// Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 264-266.


Козачок А.А., Гордієнко Л.В. Стан розвитку спорту в Україні з погляду студентської молоді. // Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 219-220.


Кремзель Д.А., Максименко В.В. Сучасні технології зміцнення здоров’я людини. // Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 230-231.


Слободян О.Р., Максименко В.В. Сучасні методи лікування вегето-судинної дистонії.
// Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 274-275.


Петренко О.І., Моргун З.П. Використання сучасних технологій на заняттях з фізичного виховання. // Тези доповідей Х Всеукраїнської  наукової конференції студентів і молодих вчених. «Молодь: освіта, наука, духовність». Київ. 2013. С. 249-251.


Самокиша О.П., Лахманюк Т.В. Інструменти мотивації студентів до фізичної культури в повсякденному житті. // Тези доповідей VIII Всеукраїнської студентської  науково-практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». Херсон. 2013. С.


Лобанова В., Лахманюк Т.В. Фізична активність та інформаційна залежність студентської молоді в умовах глобалізації суспільства. // Тези доповідей VIII Всеукраїнської студентської  науково-практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». Херсон. 2013. С.


Спічек Я.О., Гордієнко Л.В. Медична, фізична, спортивна і професійна реабілітація людей з інвалідністю. // Тези доповідей XIIІ Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі у світлі реалізації конвенції ООН про права інвалідів». Київ. 2013. С. 232-233.
2012


Жуков В.А., Усачев Ю.А. Многовекторные фитнес-программы в физическом воспитании студентов. // Тезисы докладов Международной Олимпийской научной конференции. Баку. 2012. С. 455-458


Жуков В.О., Козубей П.С., Усачов Ю.А. Кондиционная тренировка студентов средствами стренфлекса. // Тези доповідей VII Всеукраїнська наукова-методичної конференція. «Фізичне виховання в контексті сучасної освіти». Київ. 2012. С. 158-160.

Копилов О., Короп М.  Особливості оптимізації показників фізичного здоров’я студенток в процесі занять волейболом. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Роль фізичної культури і спорту у гармонійному розвитку учнівської та студентської молоді». Івано-Франківськ. 2012. С. 84-91.


Лахманюк Т.В., Моргун З.П., Лазуренко С.І. Основні механізми психофізіологічної адаптації студентів. // Тези доповідей XII Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». Київ. 2012. С. 306-307.

Жуков В.О., Козубей П.С., Усачов Ю.А. Фізкультурно-оздоровчі технології формування фітнес-культури студентів.  // Тези доповідей IV Міжнародної наукова-методичної конференція. «Актуальні проблеми фізичного виховання, спорту та туризму». Запоріжжя. 2012. С. 132-134.


Кравець, В., Збанацький С.В.  Необхідність підвищення туристичної культури молоді шляхом введення лекційних та практичних занять з пішохідного гірського туризму для студентів ВНЗ. // Тези доповідей VІІ Всеукраїнської студентської науково – практичної  конференції «Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму». Донецьк. 2012. С. 144-149.


Худа А., Лахманюк Т.В. Використання елементів національної культури у фізичному вихованні студентів. // Тези доповідей VІІ Всеукраїнської студентської науково – практичної  конференції «Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму». Донецьк. 2012. С. 10-16.


Присташ Ю., Копилов О.М. Роль фізичної культури у розвитку особистості студента.
 // Тези доповідей VІІ Всеукраїнської студентської науково – практичної  конференції «Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму». Донецьк. 2012. С. 3-8.


Данильцова Ю., Моргун З.П.  Можливості використання скандинавської ходьби як засобу фізичного виховання. // Тези доповідей VІІ Всеукраїнської студентської науково – практичної  конференції «Сприйняття та ставлення студентської молоді до фізичного виховання, спорту і туризму». Донецьк. 2012. С. 327-333.


Самокиша О., Лахманюк Т.В. Фізична культура і побут студента, взаємовигідний тандем навчальної дисципліни та індивіда. // Тези доповіді VII Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції. Херсон. 2012. С.202-205.

2011

В.О. Жуков, П.С. Козубей, Ю.О. Усачов, В.Б. Зінченко. Використання сучасних фітнес-програм і технологій у фізичному вихованні студентів. // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання фізичного виховання, спорту та здоров’я студентської молоді». Бердянськ. 2011 р. - С 103-106.

Лахманюк Т.В., Моргун З.П. Деякі механізми фізіологічного дихання при гіпертонії // Матеріали 11 міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі». Київ. 2011. С. 284-285.

Копилов О.М., М’ясоєденков К.О., Черепов О.В. Сучасні проблеми розвитку оздоровчо-рекреаційної культури. //Матеріали наукового часопису національного університету ім. М.П. Драгоманова, серія 15, «Науково-педагогічні проблеми фізичної культури, випуск 13». Київ. 2011. С. 411-417.

Драчук М., Козубей П.С. Структура мотиваційних потреб студентів до занять фізичними вправами та спортом. // Тези доповідей V Всеукраїнської студентської науково – практичної конференції «Дидактико-методичні аспекти фізичної культури». Херсон. 2011. С. 181-183.

Обяк О.Д. ,Моргун З.П. Заходи уряду щодо зміцнення здоров’я людини. // Тези доповідей VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 2. Київ, Університет “Україна”, 2011. С. 59-61.

Чернікова Т.С., Моргун З.П. Рухова активність як спосіб цілісного покращення самопочуття. // Тези доповідей VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 2. Київ, Університет “Україна”, 2011. С. 99-101. Євтушенко Ю.А., Гордієнко Л.В. Фізична культура та здоровий спосіб життя студентської молоді. // Тези доповідей VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 2. Київ, Університет “Україна”, 2011. С. 30- 31.

Пастушенко Г.І., Гордієнко Л.В. Розвиток фізичних якостей козаків у Запорозькій січі. // Тези доповідей VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 2. Київ, Університет “Україна”, 2011. С. 65-66.

Коротнюк Ю.І., Максименко Студентські спортивні організації. // Тези доповідей VIIІ Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 2. Київ,Університет “Україна”, 2011. С. 46-47. 2010

Жуков В.О., Козубей П.С., Усачов Ю.О. Оптимізація рухового режиму студенток різного соматотипу // Матеріали XIV Міжнародного наукового конгресу «Олімпійський спорт і спорт для всіх», Київ, 2010.- С. 617.

Жуков В.О., Лахманюк Т.В. Мотиваційні вчинки рухової активності студентів 3-4 років навчання НаУКМА.// Матеріали І Міжнародної електронної наук-практ. конференції. «Педагогічні, психологічні і медико-біологічні проблеми диференціації навантажень у фізичному вихованні та спорті» Одеса, 2010. – С. 30-32. 

Козубей П.С., Швидько О.П. «Застосування засобів фізичного виховання для реабілітації студентів з порушенням зору» Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 1. Тези доповідей VII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених, К. Університет “Україна”, 2010. С. 472-474.

Моргун З.П., Стефанюк О.М. «Настільний теніс як засіб профілактики хвороби очей» Молодь: освіта, наука, духовність, ч. 1. Тези доповідей VII Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених, К. Університет “Україна”, 2010. С. 457-458.

Гордієнко Л.В., Фесак О.О. Можливості нормалізації адаптації студентів засобами рухової активності. //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи». Донецьк. 2010. С. 16-18.

Моргу З.П.., Максименко В.В. Можливості відновлення енергопотенціалу студентами спеціальних медичних груп. //Матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я і освіта: проблеми та перспективи». Донецьк. 2010. С. 100-102.
2009

Жуков В.О., Лахманюк Т.В. Динаміка фізичних та розумових навантажень студентів НаУКМА.// Матеріали Ш Всеукр.наук-практ. конференції. Миколаїв, 2009. 

Жуков В.,Усачов Ю.,Бродська І.,Козубей П. Корекція рівня фізичного стану жінок…засобами бодібілдингу.//Матеріали Міжнар. н.-прак. конф. Бердянськ,2009.

Збанацький С.В., Горборуков В.М., Максименко В.В. Використання елементів оздоровчого туризму при проведенні занять у спеціальному навчальному відділенні // Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції “Фізичне виховання здоров’я студентів”. – Донецьк: ІПШІ “Наука і освіта”. – 2009. – С. 59-60.

Моргун З.П.., Гордієнко Л.В., Лазаренко С.І. «Врахування функціональної асиметрії в навчальному процесі з медичними групами» // В зб.: Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі. Х Міжнародна науково-практична конференція. Київ. 2009.

Моргун З.П., Лазуренко С.І., Кучеренко Н.М. “Особливості психомоторних проявів з урахуванням функціональної асиметрії студентів” Вісник національної Академії оборони України. Збірних наукових праць. – К.: НАОУ, 2009. – Вип. 3(11). С. 139-142.

Козубей П.С., Слободян В. Проблеми здоров’я та формування здорового способу життя студентів: медико-педагогічні аспекти. //Матеріали ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції. Херсон, 2009. – С. 308-311.

Копилов О.М., Жигало Г.Б., Демидова О.В. Педагогічний контроль у процесі футбольного тренування // Науковий вісник МДУ ім.. В.О. Сухомлинського. – 2009. – Вип..24,4 (2). С. 61-64

2008

Козубей П. С., Божук М. М., Усачов Ю. О. Програмування фізкультуро-оздоровчих занять аква-фітнесом з урахуванням пріоритетних мотивів та інтересів студентської молоді // Сучасні проблеми фізичного виховання і спорту школярів та студентів України / Матеріали VIII Всеукраїнської науково-практичної конференції. — Суми, 2008. — С. 55–58.
ПРО НАС

НАВЧАННЯ

СПОРТ

НАУКА

КОНТАКТИ

Home

Новини

Викладачі

Методична робота

Нормативи

Календарний план

Секції

Спартакіада

Досягнення


Наукова робота

КонференціїУкраїна, 04655, м. Київ,

вул. Г. Сковороди, 2, корпус 3,

 кімн. 303

Тел. (044) 425-32-01

sport@ukma.edu.ua

Національний університет “Києво-Могилянська академія” Факультет природничих наук КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Tempus fugit, Academia sempiterna