Створено на кафедрі фізичного виховання НаУКМА 24.07.2020 р.

sport@ukma.edu.ua

НОВИНИ


ПРО НАС

НАВЧАННЯ

СПОРТ

НАУКА

КОНТАКТИ


Україна, 04655, м. Київ,

вул. Г. Сковороди, 2, корпус 3,

 кімн. 303

Тел. (044) 425-32-01

sport@ukma.edu.ua

Home

Новини

Викладачі

Методична робота

Нормативи

Календарний план

Секції

Спартакіада

Досягнення


Наукова робота

Конференції


Національний університет “Києво-Могилянська академія” Факультет природничих наук КАФЕДРА ФІЗИЧНОГО ВИХОВАННЯ Tempus fugit, Academia sempiterna

Організація занять з дисципліни «Фізичне виховання»

у весняному семестрі 2022-23 н.р.


У весняному семестрі заняття з дисципліни «Фізичне виховання»

організовано у формі самостійної роботи студентів з використанням технологій дистанційного навчання.


Алгоритм дистанційного навчання.


1. На першому навчальному тижні:

- ознайомитись з положеннями Силабусу дисципліни «Фізичне виховання» та навчальними матеріалами весняного семестру, розміщеними на освітній платформі Dist Edu;

- розпочати виконання завдань із загально-фізичної підготовки (ЗФП) відповідно до самопочуття.


2. На початку кожного навчального тижня (у зручний час) заходити на Dist

Еdu до "Тематичного плану самостійних занять з ФВ» для отримання завдань на поточне самостійне заняття, вчасно їх виконувати та позначати як виконані.

Доступ до тематичного плану відкрито з понеділка до п’ятниці включно!

Зараховується відвідування 1-го заняття протягом поточного навчального тижня.         Відпрацювати пропущене заняття не можна!


3. Щодня виконувати ранкову гімнастику, взявши за основу вправи власного

комплексу.


4. Систематично, 3-4 рази на тиждень, виконувати завдання із ЗФП.

Рекомендовані вправи викладено у файлі: «Завдання до самостійної роботи

студентів із ЗФП».


      5. Обрати залікові завдання відповідно до стану здоров’я та рівня фізичної

підготовленості, систематично готуватись до їх складання протягом семестру згідно з методичними рекомендаціями, викладеними у Силабусі дисципліни «Фізичне виховання».

6. Скласти обрані залікові завдання (мінімум одне!) згідно встановлених

термінів:


  відео звіт виконання власного комплексу

          ранкової гімнастики                  з 20 лютого – 3 березня;

  відео звіт складання контрольних

          нормативів  2-го семестру                з 13 – 31 березня;

  тестування з теоретичного курсу  

           (згідно графіка)                              протягом 10 - 11 тижня;

  участь у спортивних змаганнях                 

(для студентів ОНВ)         протягом поточного семестру.


7. Надсилати відео звіти залікових завдань  разом з фото копією студентського

квитка або паспорта на корпоративну пошту викладачу, відповідальному за організацію фізичного виховання на факультеті у форматі файлів: .avi, .mp4, .wmv  з  АКТИВОВАНИМ покликанням для доступу.

Великі за обсягами файли завантажити на Google диск з активованим  покликання для доступу.8. Студентам з особливими потребами (інвалідністю тощо),  яких за станом

здоров’я звільнено від практичних занять:

  на початку кожного навчального тижня (у зручний час) заходити на Dist

Еdu до "Тематичного плану самостійних занять з ФВ» для ознайомлення з навчальними матеріалами;

  до 10 лютого 2023 року узгодити тему реферату з викладачем, відповідальним за організацію фізичного виховання на факультеті;

  до 10 квітня 2023 року надіслати реферат на перевірку через корпоративну  пошту у форматі файлів: .doc, .docx, .pdf.

Залік студенти отримують за результати написання реферату.9. Студентам, які не надіслали довідки або термін їх дії завершився, до 10 лютого 2023 року надіслати фото копію медичної  довідки за формою 086-1/0 викладачу, відповідальному за організацію фізичного виховання на факультеті.


За відсутності медичних довідок студенти до занять не допускаються!10. За консультаціями, звертатись через корпоративну пошту до викладачів,      відповідальних за організацію фізичного виховання на факультетах:для студентів основного навчального відділення(ОНВ)


ФПрН

Ярмоленко Максим Анатолійович 093-270-55-92   maxyar@ukma.edu.ua

(завідувач кафедри, доцент)

ФГН

Збанацький Сергій  Васильович     063-21--22-715  sv.zbanatskyi@ukma.edu.ua

ФСНСТ

Лахманюк Тетяна Василівна           095-766-50-36   lachmanucktv@ukma.edu.ua

ФПвН

Максименко Василь Васильович  067-597-53-51    v.maksymenko@ukma.edu.ua

ФІ

Козубей Петро Сидорович               097-102-88-83   pkozubei@ukma.edu.ua

ФЕН

Горборуков Віктор Михайлович   067-992-77-38   viktor.gorborukov@ukma.edu.ua
для студентів спеціального навчального відділення (СНВ)


ФЕН, ФПрН, ФІ (прикл. матем, комп. науки)

 Жуков Володимир Олександрович   067-292-27-28  zhukov@ukma.edu.ua

ФГН

 Максименко Василь Васильович   067-597-53-51    v.maksymenko@ukma.edu.ua


ФПвН

Козубей Петро Сидорович               097-102-88-83   pkozubei@ukma.edu.ua


ФІ (І П З)

Лахманюк Тетяна Василівна           095-766-50-36   lachmanucktv@ukma.edu.ua


ФСНСТ (соц.робота, політологія)

Збанацький Сергій  Васильович     063-21--22-715  sv.zbanatskyi@ukma.edu.ua


ФСНСТ (соціологія, психологія)

Горборуков Віктор Михайлович    067-992-77-38   viktor.gorborukov@ukma.edu.ua


ФСНСТ (міжн.відносини, зв’язки з громад.)

Ярмоленко Максим Анатолійович  068-508-03-50   maxyar@ukma.edu.ua
Міцного здоров’я та успіхів !


19 березня 2023 року у НМУ ім. Богомольця відбувся відкритий турнір зі стрітболу серед студентів ЗВО м. Києва.
Третє місце посіла  команда Національного університету «Києво-Могилянська академія» у складі:

Іващенко Дмитро – 2 р.н. ФІ;

Комар Тимофій – 2 р.н. ФЕН;

Романюк Артем – 2 р.н. ФЕН.

Тренер – ст. викладач кафедри фізичного виховання НаУКМА Максименко В. В.

Вітаємо учасників і бажаємо подальших перемог!

12-13 квітня 2023 року здобувачі вищої освіти НаУКМА взяли участь у змаганнях XVIII літньої Універсіади м. Києва з шахів, що пройшли у КНУ імені Тараса Шевченка.
        Всього участь у змаганнях взяло 13 столичних закладів вищої освіти, серед яких також були КНЕУ імені Вадима Гетьмана, КНУБА, НТУУ «КПІ імені І. Сікорського», ДУТ, НАОМІ, НУБіП, НМУ імені О. О. Богомольця, КНУ імені Тараса Шевченка, Європейський університет, НАУ, КНЛУ, МАУП.
      Команда НаУКМА була відзначена Подякою ректора КНУ імені Тараса Шевченка за популяризацію шахового мистецтва серед студентської молоді міста Києва.


Склад збірної команди НаУКМА з шахів:

Кондратенко Дмитро Денисович (ФІ-3, БП КН);

Громаковський Артем Олегович (ФІ-3, БП КН);

Голопотелюк Владислав Володимирович (ФЕН-2, БП Економіка) ;

Іванюк Дмитро Олександрович (ФПвН-1, БП Право) ;

Крилов Михайло Миколайович (ФГН – 1, БП Філософія);

Карачун Вікторія Володимирівна (ФПрН - 1 БП Фізика);

Хоміч Наталія Андріївна (ФЕН-2, БП Економіка);

Федоренко Ніколь Сергіївна (ФЕН-2, БП Фінанси).


Бажаємо подальших успіхів і перемог!